Aanbod

Coaching en Procesbegeleiding We begeleiden scholen, sociale en hulpverleningsorganisaties rond het verhogen van het psychosociaal welzijn bij personeel en het omgaan met probleemgedrag bij hun doelgroep

 

 


Vorming en training in een open aanbod

 

 Workshops, praktijkdagen rond psychopedagogisch en  zorgaanbod op school.

 

Er is een aanbod voor leerkrachten en zorgcoördinatoren van de kleuter-en lagere school, leerlingbegeleiders en leerkrachten uit het secundair onderwijs, directies en leidinggevenden, CLB-medewerkers,  hulpverleners, ondersteuners uit leersteuncentra, therapeuten,…


Deze activiteiten zijn gebundeld onder de Survivalacademie.


TEAM- DENKDAGEN OF PEDAGOGISCHE STUDIEDAGENWe organiseren teamdagen voor personeel. De teamdagen kunnen louter over inhoudelijke of pedagogische  thema's gaan of kunnen gecombineerd worden met teamversterkende doe-activiteiten. Alle combinaties op maat van jullie organisatie zijn mogelijk.


 

 

.