Home

advies, training, coaching, online hulpverlening

Hulp bij bouwen van een toegankelijke website

 

Heb je hulp nodig bij het bouwen van een website die toegankelijk is voor een breed publiek of specifiek gericht is op personen met beperkingen? Naast hulp bij de technische en inhoudelijke toegankelijkheid van een website helpen we je graag verder rond klare en gemakkelijke taal.

 

Maak van je hobby je bijberoep!

 

 

Heb je een hobby waar je graag en passioneel mee bezig bent? Maak er je bijberoep van!

We kunnen je begeleiden doorheen dit proces: via coaching zoeken naar je echte talent, helpen keuzes maken,... En als je de sprong hebt genomen: hulp bij maken van een eigen website, zoektocht naar een boekhouder,...

Indien je talent of passie binnen de hulpverlening aan kinderen/personen met een beperking behoort, bekijken we bovendien of je in aanmerking komt voor de onlinetool en-pool met diensten aan personen met een beperking (in ontwikkeling). (lees meer....)

Hulp bij pedagogische online-toepassingen

 

Heb je plannen of ideeën om een webapplicatie te bouwen met pedagogische bedoelingen. We helpen je graag verder (ziehier voor voorbeelden).

 

 

Workshops rond specifieke webapplicaties

 

 

 

Graag maken we jullie "webwijs" bij een aantal webapplicaties specifiek gericht op jongeren met verstandelijke beperkingen:

- www.sorrybox.be (op een toegankeijke manier iets goed maken, of praten over gedrag dat niet Ok was )

- www.slimkicken.be (een psycho-educatieve website rond alcohol en cannabis)

- www.wai-not.be (internetspeeltuin voor jongeren met een matig verstandelijke beperking)

 

 

Heerlijk helder

 

 

Via een praktische workshop geven we tips hoe je heldere en klare taal kan gebruiken op je webpagina's. Daardoor zijn de pagina's ook toegankelijk voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

Workshops en trainingen rond pedagogische thema's

 

Vanuit een opgebouwde expertise in het omgaan met kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele problemen is een vormingsaanbod mogelijk rond specifieke ontwikkelingsproblemen.

Dit aanbod is gericht naar ouders, opvoeders of leerkrachten. Voor aanbod en programma zie www.survivalacademie.be

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved